| VYHĽADÁVANIE |  MAPA STRÁNOK  | KONTAKT |

Nemocnica
Ružinov
akad. L. Dérera

sv. Cyrila a Metoda
Staré Mesto

ŠGN Pod. Biskupice

 ÚVODNÁ STRÁNKA
 AKTUALITY
 O NÁS
 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 INFO V ZMYSLE ZÁKONA
 ETICKÁ KOMISIA

 RADY PACIENTOM
 NÁVŠTEVNÉ HODINY
 CHARTA PRÁV PACIENTA
 NAPÍŠTE NÁMKliniky, oddelenia a ambulancie

I. Interná klinika
II. Interná klinika
I. Neurologická klinika
Psychiatrická klinika
I. Chirurgická klinika
Dermatovenerologická klinika
Klinika telovýchovného lekárstva
I. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky
Ústav patologickej anatómie
Mikrobiologický ústav
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Krvná banka
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
Oddelenie klinickej imunológie a alergológie
Nemocničná lekáreň
Úsek špecializovaných ambulancií
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

 


Adresa
:


     Univerzitná nemocnica
     Bratislava
     Nemocnica Staré Mesto
     Mickiewiczova 13
     813 69 Bratislava
     Tel.: +421 2 57290 111
    

Kde nás nájdete

      Vedenie pracoviska:

   Zástupca riaditeľa: 

   MUDr. Vladimír Kostka   
  

    Manažérka 
    pre ošetrovateľstvo:
    Mgr. Jarmila Škorcová

 
Na úvodnú stránku

 (c) 2010  Univerzitná nemocnica Bratislava, IČO: 31813861, DIČ: 2021700549, IČ DPH: SK 2021700549
 | Úvod | Kontakt | Webmaster |