| ÚVODNÁ STRÁNKA  | NEMOCNICA RUŽINOV |


 KDPaF
 AMBULANCIE
 KONTAKTY

 
 
 
 
 
 
 

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB
pracovisko Podunajské Biskupice


 O nás


Charakteristika

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a UNB je jedinečným pracovisko svojho druhu na Slovensku. Ročne hospitalizuje okolo 900 pacientov, ambulantne vyšetrí približne 11 000 pacientov zo všetkých regiónov Slovenska.
Pracovisko diagnostikuje a lieči ochorenia dýchacích orgánov u detí vrátane TBC. Je zároveň najväčším z troch centier Cystickej fibrózy na Slovensku. Ako jediné diagnostikuje a lieči pacientov s primárnou ciliárnou dyskinézou. Poskytuje koncentrovanú starostlivosť o predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením.
Klinika patrí pod Nemocnicu Ružinov, je však detašovaným pracoviskom v zdravotníckom zariadení UNB v Podunajských Biskupiciach. Využíva moderné vybavenie. Súčasťou kliniky je aj základná škola. S hospitalizovanými deťmi môžu byť ubytovaní aj ich rodičia. K dispozícii sú izby s vlastným sociálnym zariadením a televízorom a nepripláca sa za ne ako za nadštandard.


Poskytované služby

1. Diagnostika a liečba ochorení dýchacích orgánov u detí a detskej TBC:
Máme dobre vybudované vlastné bronchoskopické pracovisko, realizuje vyšetrenie GER- pH metriou , ultrasonografiou (máme vlastné 2 USG prístroje ), máme kompletne vybavené pracovisko na funkčné vyšetrenie pľúc u detí (NIOX, Bodypletysmografia, bronchoprovokačná jednotka, ponámahový bronchomotorický test, gastrofibroskopia)

2. Centrum liečby Cystickej fibrózy (CF) – deti :
Sme najväčšie centrum z troch v SR. Koordinujeme ich postupy, prijímame pacientov pred transplantáciou pľúc z celej SR , sme celoslovenským referenčným pracoviskom na vyšetrenie potných testov, sme centrom pre deti s CF zachytených z novorodeneckého screeningu.

3. Poskytujeme koncentrovanú starostlivosť o predčasne narodené deti s chronickým pľúcnym ochorením, nastavujeme na dlhodobú domácu kyslíkovú liečbu.

4. Imunoprofylaxia RSV u predčasne narodených detí – celoslovenský manažment .

5. Sme jediné pracovisko v SR, ktoré diagnostikuje a lieči pacientov s dg. Primárna ciliárna dyskinéza.

6. Poskytujeme pneumologickú starostlivosť o pacientov so svalovými dystrofiami.

7. Metodicky, celoslovensky vedieme liečbu komplikácií po BCG vakcinácii (očkovanie proti TBC).

8. Sme jedným z dvoch pracovísk v SR, ktoré sa venuje diagnostike a liečbe detskej TBC.

9. Poskytujeme konziliárne služby v našom odbore pre pacientov DFNsP Kramáre a Detského kardiocentra.

10. Primárka Orosová je členkou International Advisory Board of Pediatric Pulmonology a pravidelne zastupuje SR na odborných podujatiach ako národný delegát.

11. Pravidelne prednášame a publikujeme na domácich aj zahraničných podujatiach.

12. Na pôde kliniky sa konajú pod vedením Doc. Brezinu špecializačné atestácie z odboru Detská pneumnoftiezológia, tiež výučba študentov LF SZU a pravidelne každé leto mávame študentov z rôznych LF na odbornej praxi z pediatrie.

13. Klinika založila občianske združenie „ Bambino“, prostredníctvom ktorého sa snaží dopĺňať prístrojové vybavenie pracoviska.

Občianske združenie Bambino pôsobí na Klinike detskej pneumológie a ftizeológie SZU a UNB. Získané prostriedky slúžia na prístrojové dovybavenie kliniky.

 


Adresa
:


     Univerzitná nemocnica
     Bratislava
     Klinika detskej pneumológie 
    
a ftizeológie
     Krajinská 91
     825 56 Bratislava
     

Kde nás nájdete

 Vedenie kliniky:

 Prednosta:
 Doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.
 
 Primárka :
 MUDr. Jaroslava Orosová

 Vrchná sestra:
 Magdaléna Podmajerská

 


 

 (c) 2010  Univerzitná nemocnica Bratislava, IČO: 31813861, DIČ: 2021700549, IČ DPH: SK 2021700549
 | Úvod | Kontakt | Webmaster |