| VYHĽADÁVANIE |  MAPA STRÁNOK  | KONTAKT |

Nemocnica
Ružinov
akad. L. Dérera

sv. Cyrila a Metoda
Staré Mesto

ŠGN Pod. Biskupice

 ÚVODNÁ STRÁNKA
 AKTUALITY
 O NÁS
 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 INFO V ZMYSLE ZÁKONA
 ETICKÁ KOMISIA

 RADY PACIENTOM
 NÁVŠTEVNÉ HODINY
 CHARTA PRÁV PACIENTA
 NAPÍŠTE NÁMKliniky, oddelenia a ambulancie

V. interná klinika
Neurologická klinika
Psychiatrická klinika
    - Psychiatrické oddelenie
    - Gerontopsychiatrické oddelenie
    - Denný psychiatrický stacionár
IV. chirurgická klinika
I. ortopedicko-traumatologická klinika
Otorinolaryngologické oddelenie
Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika         
   - Novorodenecké oddelenie

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
    - Oddelenie intenzívnej medicíny I.
    - Oddelenie intenzívnej medicíny II.
    - Oddelenie anesteziológie
Klinika plastickej chirurgie
Oddelenie chirurgie ruky
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie
Klinika pneumológie a ftizeológie I.
   – Oddelenie pneumologické
   – Oddelenie klinickej onkológie

Klinika pneumológie a ftizeológie II.
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie
Klinika hrudníkovej chirurgie SZU a UNB
Urologické oddelenie
Oddelenie dlhodobo chorých
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Oddelenie klinickej hematológie
Oddelenie klinickej farmakológie
I. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB
Klinika oftalmológie  LFUK a UNB
Kožná klinika SZU a UNB
Centrálne prijímacie oddelenie
Komplex operačných sál
Oddelenie centrálnej sterilizácie
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania
Nemocničná poliklinika
Nemocničná lekáreň

 


Adresa
:


    Univerzitná nemocnica
    Bratislava
    Nemocnica Ružinov
    Ružinovská 6,
    826 06 Bratislava
    Tel.: +421 2 48234 111
    Fax: +421 2 43 336 433
   


Kde nás nájdete

 Vedenie pracoviska:

 
Zástupca riaditeľa:
    MUDr. Tomáš Haško, MPH
 
 Vedúci lekár polikliniky:
    MUDr. Rudolf Sokol, MPH
 
 Manažérka
    pre ošetrovateľstvo:
   PhDr. Renáta Štefankovicsová
Na úvodnú stránku


 (c) 2010  Univerzitná nemocnica Bratislava, IČO: 31813861, DIČ: 2021700549, IČ DPH: SK 2021700549
 | Úvod | Kontakt | Webmaster |