| ÚVODNÁ STRÁNKA  | NEMOCNICA sv. CaM |

 

Nemocničná poliklinika - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 
    Ordinačné hodiny

 

Ambulancie:

Anestéziologická

ZODPOVEDNÁ LEKÁRKA: MUDr. Ľubica Frajtová
LEKÁRI: MUDr. Lucia Várošová, MUDr. Juraj Nechojdoma, MUDr. Martina Ciklamíniová
SESTRA: Silvia Schreková

Pondelok 7,30 – 14,30
Utorok 7,30 – 14,30
Streda 7,30 – 14,00
Štvrtok 7,30 – 14,30
Piatok 7,30 – 14,30

POZNÁMKA:
Každú stredu od 14,00 poučenie o epidurálnej anestézii (PEDA). Kontakt: 68673025


Cievnej chirurgie

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr. Vladimír Romanov
LEKÁRI: MUDr. Viliam Slezák, CSc., MUDr. Peter Švarc, MUDr. Róbert Takács
SESTRA: Marta Fridrichová

Pondelok 8,30 – 15,00, 13,30 – 15,00
MUDr. Vladimír Romanov

Utorok 8,30 – 15,00, 13,30 – 15,00
MUDr. Viliam Slezák, CSc.

Streda 8,30 – 15,00, 13,30 – 15,00
MUDr. Peter Švarc

Štvrtok 8,30 – 15,00, 13,30 – 15,00
MUDr. Róbert Takacs

Piatok 8,30 – 15,00, 13,30 – 15,00
MUDr. Vladimír Romanov

POZNÁMKA:
7,00 – 8,30 odber materiálu a príjem pacientov.
13,00 – 13,30 obedňajšia prestávka.
15,00 – 15,30 upratovanie, spracovanie dokumentácie.
Pacientov objednávame osobne alebo na tel. č. 02/6867 2520
 

Denzitometrická

 

ZODPOVEDNÁ LEKÁRKA: MUDr. Eva Kmetyová

LEKÁR: MUDr. Eva Kmetyová

SESTRA: Oľga Benovičová

 

Ordinačné hodiny

Po - Pi 8,00 – 14,00 h denzitometrické vyšetrenie

14,00 – 15,00 h vyhodnotenie vyšetrenia

 

Pred vyšetrením treba odložiť mobilný telefón, hodinky a všetky kovové predmety. Pripravte si, prosím, preukaz poistenca, odporúčanie od lekára a čakajte na príchod sestry.Dermatovenerologická

ZODPOVEDNÁ LEKÁRKA: MUDr. Katarína Opršalová
SESTRA: Ivetta Kapšová

Štvrtok 7,30 – 15,30
konziliárne vyšetrenia – MUDr. Katarína Opršalová

POZNÁMKA:
11,30 – 12,00 obedňajšia prestávka. Kontakt: 02/6867 3510
 

Detská odborná ambulancia I

Poliklinika, č. dv. 130

LEKÁRI: prof. MUDr. Katarína Furková, CSc. (nefrológia), MUDr. Ján Červenka - alergiológia, imunológia, MUDr. Soňa Caňová, MUDr. Oto Űrge – dedičné metabolické poruchy, endokrinológia
MUDr. Adriana Nogeová, CSc. - endokrinológia

SESTRA: Iveta Pařenicová
Ordinačné hodiny:

 

pondelok 8: 00 – 14: 00 MUDr. Caňová
utorok 8: 00 – 12: 00 MUDr. Űrge
12: 00 – 15: 00 MUDr. Nogeová, CSc.
streda 8: 00 – 12: 00 prof. MUDr. Furková, CSc.
štvrtok 8: 00 – 12: 00 MUDr. Űrge
piatok 8: 00 – 12: 00 MUDr. Červenka

Poznámka: Odber biologického materiálu denne 7: 00 – 8: 00, obedná prestávka 12: 00 – 12: 30
Kontakt: 02/68673018
 

Detská odborná ambulancia II.

                                                          

ZODPOVEDNÁ LEKÁRKA: prof. MUDr. Katarína Furková, CSc. (nefrológia)

LEKÁRI: MUDr. Mária Kremeňová – gastroenterológia, MUDr. Adriana Nogeová, CSc.– endokrinológia, MUDr. Ivo Topoľský – nefrológia

SESTRA: Viera Veselá

                                                          

Pondelok        Gastroenterologická amb.

                        8,00 – 11,00              

12,00 – 14,00

MUDr. Mária Kremeňová

 

Utorok            Nefrologická amb.

                        8,00 – 11,00              

MUDr. Ivo Topoľský

Gastroenterologická amb.

11,00 – 14,00

MUDr. Mária Kremeňová

 

Streda             Endokrinologická amb.

                        8,00 – 12,00  

                        12,30 – 14,30

 

Štvrtok             Endokrinologická amb.

                        8,00 –12,00

                        12,30 – 14,30

MUDr. Adriana Nogeová, CSc.

 

Piatok             8,00 – 10,00

                    10,00 – 12,00

                        Echo

                     12,30 – 14,30

 

 

Odbery sa robia každý deň medzi 7,00 a 7,30.                    

POZNÁMKA: 12,00 – 12,30 h obedňajšia prestávka

Tel. číslo ambulancie:   02/6867 3065

 

 

24-hodinové monitorovanie EKG a krvného tlaku          

Spirometria

 

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr. Juraj Dúbrava, PhD.

LEKÁRI: MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., MUDr. Ľubica Hrabinská

SESTRA: Gabriela Benková

 

Pondelok – Piatok  7,00 - 12,00, 12,30 - 15,30

 

POZNÁMKA: 12,00 – 12,30 h obedňajšia prestávka


 

Echokardiografia

 

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr.  Juraj Dúbrava, PhD.

LEKÁRI: MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., MUDr. Ľubica Hrabinská MUDr. Igor André (IV. interná klinika)

SESTRA: Jaroslava Jančovičová

Pondelok         7,30 – 10,00

                        10,00 – 12,00 – Dr. Igor André

                        12,30 – 15,30

Utorok             7,30 – 12,00, 12,30 – 15,30

Streda              10,00 – 13,30

Štvrtok            7,30 – 10,00, 10,00 – 12,00, 13,30 – 15,30

Piatok              10,00 – 12,00 – Dr. Igor André

                        12,30 - 15,30

 

POZNÁMKA: na IV. internej klinike (pavilón B, 3 posch.) vyšetrujú lekári OFD nasledovne:               Pondelok 14:00 – 15:30 Dr. Juraj Dúbrava

Streda 11,00 – 13,00 Dr. Juraj Dúbrava

 

 

Elektrokardiografia (EKG)

 

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr.  Juraj Dúbrava, PhD.

SESTRA: Dana Oriešková

 

Pondelok – Piatok  7,00 –  12,00, 12,30 – 15,00

 

POZNÁMKA: obedňajšia prestávka 12,00 –  12,30, administratíva  15,00 –  15,30

 

 

Elektrokardiografické vyšetrovacie metodiky

 

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr. Juraj Dúbrava, PhD.

LEKÁRI: MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., MUDr. Ľubica Hrabinská

SESTRA: Jaroslava Jančovičová

 

Pondelok         7,30 – 12,00

                        13,30 – 14,30

Utorok             7,30 – 12,00

                        13,30 – 14,30

Streda             7,30 – 12,00

                        12,30–13,30

Štvrtok            7,30 – 12,00

Piatok              7,30 – 12,00

 

POZNÁMKA:      obedňajšia prestávka 12,00 – 12,30

 

 

Foniatrická a tinitologická

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: prim. MUDr. Štefan Šimko, CSc.
LEKÁRI: prim. MUDr. Štefan Šimko, CSc., MUDr. Ľubica Šuchová, PhD.
SESTRA: Helena Struková

Pondelok 8,00 – 12,00, 13,00 – 14,30
prim. MUDr. Štefan Šimko, CSc.

Utorok 8,00 – 12,00,
prim. MUDr. Štefan Šimko, CSc.

Streda 8,00 – 12,00
prim. MUDr. Štefan Šimko, CSc.
13,00 – 14,30
MUDr. Ľubica Šuchová PhD.

Štvrtok 8,00 – 12,00, 13,00 – 14,30
prim. MUDr. Štefan Šimko CSc.

Piatok 8,00 – 12,00
MUDr. Ľubica Šuchová PhD.

POZNÁMKA:
Pacienti sa objednávajú osobne alebo telefonicky na 02/6867 2507.
Tinitologická ambulancia v piatok – MUDr. Ľubica Šuchová, PhD.
Obedňajšia prestávka 12,00 – 13,00

 

Fyziatricko-rehabilitačná

Reumatologicko-osteologická

 

ZODPOVEDNÁ LEKÁRKA: MUDr. Eva Kmetyová

LEKÁRI: MUDr. Eva Kmetyová, MUDr. Dagmar Iliťová

SESTRA: Magdaléna Birková

 

Pondelok 8,00 – 12,00

MUDr. Eva Kmetyová

Reumatológia

12,30 – 15,30

 

Utorok 8,00 – 12,00

12,30 – 15,30

MUDr. Dagmar Iliťová

 

Streda: 8,00 – 12,00

12,30 – 15,30

MUDr. Dagmar Iliťová

 

Štvrtok:

8,00 – 12,00

MUDr. Eva Kmetyová

Reumatológia

12,30 – 15,30

 

Piatok:

Reumatológia

8,00 – 12,00

12,30 – 15,30

MUDr. Eva Kmetyová

 


Chirurgická

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr. Roman Okoličány, CSc.
LEKÁRI: MUDr. Roman Okoličány, CSc., doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD., MUDr. Marián Repáň, PhD., MUDr. Ivan Majeský , doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc.
SESTRA: Monika Farbová

Pondelok 8,00 – 11,00
MUDr. Roman Okoličány, CSc.
11,00 – 15,00
MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD., doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc.

Utorok 8,00 – 12,30, 13,00 – 15,00
MUDr. Roman Okoličány, CSc.

Streda 8,00 – 12,30, 13,00 – 15,00
MUDr. Roman Okoličány, CSc.

Štvrtok 8,00 – 11,30
doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc.
11,30 – 15,00
MUDr. Marián Repáň, PhD.

Piatok 8,00 – 11,30, 12,00 – 15,00
MUDr. Ivan Majeský

POZNÁMKA:
7,00 – 8,00 odbery
8,00 – 9,30 prijímanie objednaných pacientov
Akútne prípady pred 7,00 a po 15,00 budú ošetrené na oddelení urgentnej medicíny v bloku C, podlažie -1.

Interná špecializovaná - č. dv. 2

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: doc. MUDr. Oľga Jurkovičová, CSc.

SESTRA: Katarína Bročková

Pondelok 8: 00 - 12: 00 MUDr. Iveta Zadňančinová

13: 00 - 15: 00 doc. MUDr. Oľga Jurkovičová, CSc.

Utorok: 8: 00 - 12: 00 MUDr. Stanislava Remišová

12: 30 - 15: 00 MUDr. Adriana Fľaková

Streda: 9: 00 - 12: 00 doc. MUDr. Oľga Jurkovičová, CSc.

12: 30 - 15: 30 MUDr. Svetlana Bodíková, PhD.

Štvrtok: 7: 00 - 11: 00 MUDr. Jozef Kalužay, PhD.

11: 12: 30; 13: 00 - 15: 30 MUDr. Svetlana Bodíková, PhD.

Piatok: 8: 30 - 12: 30 MUDr. Stanisalva Remišová


I
nterná špecializovaná – č. dv. 3
 
 ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr. Patrik Podaný
 LEKÁRI: prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc. – nefrológ, MUDr. Danica Lištiaková – diabetologička, MUDr. Patrik Podaný – endokrinológ, MUDr. Jozef Brečka – diabetológ, MUDr. Tatiana Valkovičová – internistka
 SESTRA: Renata Gabovičová
 
 Pondelok        9,00 – 12,00 – MUDr. Danica Lištiakova
                      12,30 – 15,00– MUDr. Patrik Podaný
  Utorok           7,00 – 11,00 – prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
                      11,00 – 12,30, 13,00 – 15,30 – MUDr. Tatiana Valkovičová
  Streda           9,00 – 12,00 –  MUDr. Jozef Brečka
  Štvrtok          9,00 – 12,00 – MUDr. Danica Lištiaková
                      12,30 – 15,00 –  MUDr. Pastrik Podaný
  Piatok            9,00 – 12,00 –  MUDr. Jozef Brečka
 
 POZNÁMKA:
 Odber materiálu denne 7,00 – 8,30
 Dezinfekcia ambulancie, administratíva 15,00 – 15,30
 Ultrasonografia krku utorok a piatok 13,30 – 15,30
 Dr. Patrik Podaný: blok B, +3 poschodie
 

 

Kardiologická 1

 

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr. Juraj Dúbrava, PhD.

SESTRA: dipl. s. Sylvia Slezáková

 

Pondelok 10,00  – 13,00

Utorok 11,00 – 12,30

Streda 7,30  – 11,00

Štvrtok 10,00 – 12,30

Piatok 7,30  – 11,00


 

Kardiologická 2 pre 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku

 

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr. Juraj Dúbrava, PhD.                               

LEKÁRI: MUDr. Ľubica Hrabinská, MUDr. Michal Faltín, MUDr. Marián Pátek

SESTRA: Dana Oriešková

 

Pondelok         8,30 - 10,30 – MUDr. Mariájn Pátek

                      10,30 - 12,30 –MUDr. Ľubica Hrabinská

Utorok             9,00 - 10,30 – MUDr. Ľubica Hrabinská

Streda             8,30 - 10,30 – MUDr. Marián Faltín

Štvrtok           13,00 - 15,00 – MUDr. Ľubica Hrabinská

Piatok            10,30 - 12,30 – MUDr. Ľubica Hrabinská

 

Pondelok – Piatok  7,00 – 8,00 odbery

 

 

Klinickej logopédie

 

ZODPOVEDNÁ LEKÁRKA: PeadDr. Ľudovíka Šimková

 

Pondelok – Štvrtok 8,00 –  10,00, 13,00 – 15,00

Piatok 8,00 –  12,00

 

POZNÁMKA: Pacienti sa na vyšetrenie objednávajú telefonicky alebo osobne: telefónne číslo: 02/6867 2028, 02/68672538.


 

Laserovej liečby

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr. Bratislav Trnavec
LEKÁR: MUDr. Bratislav Trnavec
SESTRA: Viera Belovičová

Piatok 9,00 – 11,00
 

Myoskeletálnej medicíny

 

ZODPOVEDNÁ LEKÁRKA: MUDr. Ľubica Šorfová

LEKÁRI: MUDr. Ľubica Šorfová

SESTRA: Ľudmila Trubačíková

 

Pondelok 9,00 – 10,00

Utorok 10,30 – 11,30

Streda 9,00 – 10,00

Štvrtok 10,30 – 11,30

 

POZNÁMKA: administratíva denne od 7,00  – 8,00


 

Neurologická

LEKÁRI: MUDr. Denis Richter – poradňa pre pohybové poruchy a Parkinsonovu chorobu, MUDr. Patrícia Šaffová – ambulancia pre demyelinizačné ochorenia, MUDr. Miriam Krausová – ambulancia pre bolesť hlavy, MUDr. Oto Petrík - cievna neurologická ambulancia
SESTRA: Alena Pálková

Príjmová ambulancia: pondelok – piatok 8,00 – 9,00
Konziliárna neurologická ambulancia: pondelok, utorok, štvrtok, piatok 9,30 – 12,00
streda 9,30 – 11,30
Ambulancia pre demyelinizačné ochorenia: pondelok 13,00 – 15,00
Poradňa pre pohybové poruchy a Parkinsonovu chorobu: utorok, streda 13,00 – 15,00
Cievna neurologická ambulancia: štvrtok 13,00 – 15,00

ambulancia pre bolesť hlavy: piatok 13: 00 - 15: 00

POZNÁMKA:
Objednávanie pacientov: Príjmová ambulancia: na poukaz obvodného neurológa, podľa objednávacieho zošita. Konziliárna ambulancia: na požiadanie ošetrujúceho lekára FNsP Bratislava, externý pacienti osobne alebo telefonicky. Špecializované ambulancie: dispenzarizovaní pacienti a na telefonické objednanie. Kontakt: 02/68672776.
Odbery materiálu: denne 7,00 – 8,00


Pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: prim. MUDr. Ľubica Pejhovská
LEKÁRI: MUDr. Tatiana Urbanová – detská neurologička, RNDr. Eva Predná – klinická antropologička
SESTRA: Andrea Berényiová

Pondelok 8,00 – 10,00 RNDr. Eva Predná

Utorok 8,30 – 12,00 RNDr. Eva Predná

Streda 8,00 – 15,00 MUDr. Urbanová
8,30 – 12,00 RNDr. Eva Predná

Štvrtok 8,30 – 12,00 RNDr. Eva Predná

Piatok 8,00 - 10,00 RNDr. Eva Predná

POZNÁMKA: Po príchode sa ohláste v ambulancii č. 6.

 

Ortopedická ambulancia –  príjmová a konziliárna

Poliklinika, č. dv. 5

ZODPOVEDNÝ  LEKÁR: MUDr. Tomáš Török

Lekári : MUDr. Boris Šteňo, PhD., MUDr. Martin Papšo, PhD., MUDr. Juraj Šeliga, PhD., MUDr. Tomáš Török, MUDr. Tomáš Horák, MUDr. Peter Filan

Sestra v ambulancii : Irena Borovská

 

Pondelok – piatok      8,00 – 11,30

pondelok, utorok, štvrtok: MUDr. Török

streda: MUDr. Filan

piatokMUDr. Horák

                                    1

POZNÁMKA:      odbery denne 7,00 – 8,00

príjmy pacientov do 10,00

obedňajšia prestávka 11,30 – 12,00

telefónne číslo ambulancie: 02/68672512

 

 

Ortopedická

 

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.

LEKÁRI: MUDr. Boris Šteňo, PhD., MUDr. Martin Papšo, PhD., MUDr. Juraj Šeliga, MUDr. Tomáš Tőrők, MUDr. Tomáš Horák

SESTRA: Ivana Hudecová

 

Pondelok         8,00 - 13,00 prim. MUDr. Boris Šteňo

Utorok             10,00 – 15,00 MUDr. Juraj Šeliga

                        10,00 – 15,00 MUDr. Patrik Javorčík

Streda             8,00 – 13,00 MUDr  Martin Papšo

Štvrtok            8,30 - 12,00 doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.

Piatok              8,00 - 13,00 MUDr. Tomáš Horák

 

POZNÁMKA:      odbery denne 7,00 – 8,00

príjmy pacientov do 10,00

telefón: 02/6867 3661

 

 

ORL všeobecná a konziliárna,  č. dv. 125

 

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr. Tibor Barta, PhD.

LEKÁRI: MUDr. Irina Šebová, CSc., MUDr. Peter Matulník, MUDr. Branislav Zdražil, MUDr. Ján Siváček

SESTRA: Gabriela Schrammová

 

Pondelok         8,30 – 14,30 MUDr. Irina Šebová, CSc.

Utorok             8,30 – 14,30 MUDr. Peter Matulník

Streda             8,30 – 14,30 MUDr. Branislav Zdražil

Štvrtok            8,30 – 14,30 MUDr. Ján Siváček

Piatok              8,30 – 14,30 MUDr. Irina Šebová, CSc.

 

POZNÁMKA:      7,00 – 8,30 odbery, príprava ambulancie, administratíva

12,30 –  13,00 obedňajšia prestávka

14,30 – 15,30 očista nástrojov a ambulancie, administratíva 

ORL všeobecná a konziliárna, č. dv. 126

 

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr. Tibor Barta, PhD.

SESTRA: Jana Vlachová, Lýdia Hotváthová

 

Pondelok         8,30 – 14,30 MUDr. Tibor Barta, PhD.

Utorok             8,30 – 14,30 MUDr. Alica Lužáková

Streda              8,30 – 14,30 MUDr. Alica Lužáková

Štvrtok            8,30 –  14,30 MUDr. Daniela Nechojdomová, PhD.

Piatok              8,30 – 14,30 MUDr. Ján Siváček

 

POZNÁMKA:      7,00 – 8,30 odbery, príprava ambulancie, administratíva

                        8,30 – 10,00 plánované príjmy

                        12,30 – 13,00 obedňajšia prestávka

                        13,30 – 14,30 konziliárne vyšetrenia hospitalizovaných pacientov

                        14,30 – 15,30 očista nástrojov a ambulancie, administratíva

 

 

ORL špecializovaná, č. dv. 127 (rinologická, pre SAS a chrápanie, otologická, detská)

 

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr. Tibor Barta, PhD.

LEKÁRI: MUDr. Tibor Barta, PhD., MUDr. Zuzana Kabátová, CSc., MUDr. Ján Siváček, prof. MUDr. Milan Profant, CSc., MUDr. Daniela Nechojdomová, MUDr. Jana Hanzelová, MUDr. Zuzana Pospíšilová

SESTRA: Janka Drabantová

 

Pondelok         7,00 – 7,30 prof. Milan Profant

8,30 – 14,30 prim. MUDr. Tibor Barta, PhD, (rinologická, pre SAS a chrápanie)

Utorok                         7,00 – 7,30 prof. Milan Profant

                        8,30 - 14,30 MUDr. Zuzana Kabátová, CSc., MUDr. Zuzana Pospíšilová (otologická) Streda                7,00 – 7,30 prof. Milan Profant

                        8,30 – 14,30 MUDr. Daniela Nechojdomová (detská)

Štvrtok            7,00 – 7,30 prof. Milan Profant

                        8,30 – 14,30 MUDr. Zuzana Kabátová, CSc., MUDr. Zuzana Pospíšilová (otologická) Piatok                7,00 – 7,30 prof. Milan Profant

                        13,00  – 14,30 MUDr Ján Siváček

 

POZNÁMKA:      7,00 – 8,30 odbery, príprava ambulancie, administratíva

                        13,00-13,30 obedňajšia prestávka

                        14,30-15,30 očista nástrojov a ambulancie, administratíva

 

 

ORL všeobecná a onkologická, č. dv. 128

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr. Tibor Barta, PhD.

LEKÁRI: MUDr. Michal Rosoľanka, mim. prof. MUDr. Pavel Doležal, CSc., MUDr. Patrik Štefanička, MUDr. Peter Matulník, MUDr. Branislav Zdražil

SESTRA: Božena Feketeová

 

Pondelok         7,30 – 14,30 MUDr. Michal Rosoľanka

Utorok             7,30 – 14,30 mim. prof. MUDr. Pavel Doležal, CSc.

Streda             7,30 – 14,30 MUDr. Patrik Štefanička

Štvrtok            13,00 14,30 MUDr. Peter Matulník

Piatok              7,30 - 14,30 MUDr. Branislav Zdražil

 

POZNÁMKA:      7,00-8,30 odbery, príprava ambulancie, administratíva

                        12,30-13,00 obedňajšia prestávka

                        14,30-15,30 očista nástrojov a ambulancie, administratíva

 

 

Otoneurologická

 

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr. Tibor Barta, PhD.

LEKÁRI: MUDr. Milan Jäger , MUDr. Zuzana Pospíšilová

SESTRA: Mária Vargová

 

Pondelok – Piatok        9,00 – 13,00 MUDr. Milan Jäger, MUDr. Zuzana Pospíšilová

 

POZNÁMKA: V. poschodie

 

 

Rohovková

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr. Martina Matejkinová
LEKÁR: MUDr. Martina Matejkinová
ZDRAVOTNÁ SESTRA: Jana Pónyova

Štvrtok 8,00 – 13,00

 

 

Úrazovej chirurgie

 

ZODPOVEDNÝ LEKÁR: MUDr. Boris Ševcech

LEKÁRI: doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD., MUDr. Marián Šajter, MUDr. Pavol Šimkovic, MUDr. Ernest Sivík, MUDr. Libor Sestrienka, MUDr.Boris Ševcech, MUDr. Peter Uhnavý, MPH (neurochirurgia)

SESTRA: Dagmar Palaščáková

 

Pondelok         9,00 – 13,00, 13,30 – 15,00 MUDr.Boris Ševcech

Utorok             9,00 – 13,00, 13,30 – 15,00 MUDr. Peter Uhnavý

Streda              9,00 - 13,00, 13,30 – 15,00 MUDr. Libor Sestrienka

Štvrtok             10,00 – 13,00 doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.

                        13,30 – 15,00 prim MUDr. Marián Šajter

Piatok              9,00 – 13,00, 13,30 –15,00 MUDr. Pavol Šimkovic

 

POZNÁMKA:      7,00 – 8,00 odbery,

8,00 – 9,00 plánované príjmy

Akútne úrazy pred 7,00 a po 15,00 budú ošetrené na oddelení urgentnej medicíny v bloku C, podlažie -1

                        telefón: 02/6867 2616

 

  Ďalšie poliklinické pracoviská FNsP Bratislava
 


Adresa
:


    FNsP Bratislava
    Nemocnica sv. C a M
    Antolská 11
    851 07 Bratislava, Petržalka
     
  

Kde nás nájdete

  Vedenie oddelenia:

  Primár:
  MUDr. Marian Pátek

  Vrchná sestra :
  Anna Pokorná 
 

 

Naše ordinačné hodiny a ďalšie informácie
nájdete aj na :


 (c) 2010  Univerzitná nemocnica Bratislava, IČO: 31813861, DIČ: 2021700549, IČ DPH: SK 2021700549
 | Úvod | Kontakt | Webmaster |