fhema
 

 

| VYHĽADÁVANIE |  MAPA STRÁNOK  | KONTAKT |

Nemocnica
Ružinov
akad. L. Dérera

sv. Cyrila a Metoda
Staré Mesto

ŠGN Pod. Biskupice

 ÚVODNÁ STRÁNKA
 AKTUALITY
 O NÁS
 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
 INFO V ZMYSLE ZÁKONA
 ETICKÁ KOMISIA

 RADY PACIENTOM
 NÁVŠTEVNÉ HODINY
 CHARTA PRÁV PACIENTA
 NAPÍŠTE NÁMKliniky, oddelenia a ambulancie

IV. interná klinika LFUK a UNB
Klinika pre deti a dorast A. Getlíka
II. chirurgická klinika LFUK a UNB
II. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UNB
   - Ortopedické oddelenie
   - Oddelenie úrazovej chirurgie
Centrálne prijímacie oddelenie
Oddelenie Centrálnych operačných sál
I. otorinolaryngologická klinika LFUK a UNB
Očná klinika SZU a UNB
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB
I. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB
Klinika hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a UNB
Gastroenterologická klinika SZU a UNB
Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB
Neurologické oddelenie
Psychiatrické oddelenie
Urologické oddelenie
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny
Foniatrické oddelenie
Oddelenie klinickej psychológie
Oddelenie klinickej logopédie
Oddelenie cievnej chirurgie
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie
Oddelenie neinvazívnej kardiológie
Oddelenie klinickej imunológie
Oddelenie centrálnej sterilizácie
Oddelenie dlhodobo chorých
Nemocničná poliklinika
Nemocničná lekáreň
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

 


Adresa
:


    Univerzitná nemocnica
    Bratislava
    Nemocnica sv. C a M
    Antolská 11
    851 07 Bratislava, Petržalka
    Tel.: +421 2 68671 111
   

Kde nás nájdete

  
  
Vedenie pracoviska:

  
Zástupca riaditeľa:
       MUDr. Pavol Sýkora, MPH.
 
   Vedúci lekár polikliniky:
       MUDr. Marián Pátek
 
    Manažérka
        pre ošetrovateľstvo:
       

 
Na úvodnú stránku

 (c) 2010  Univerzitná nemocnica Bratislava, IČO: 31813861, DIČ: 2021700549, IČ DPH: SK 2021700549
 | Úvod | Kontakt | Webmaster |