| ÚVODNÁ STRÁNKA  | NEMOCNICA AKAD. L. DÉRERA |


 O NÁS
 TÍM
 AMBULANCIA
 FOTOGALÉRIA
 LIEČBA
 PRE PACIENTOV
 PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ
 NADÁCIA
 POĎAKOVANIA
 KONTAKTY

 
 

Neurochirurgická klinika
  História   Technické vybavenie 

 

V súčasnosti je pracovisko vrcholovým neurochirurgickým pracoviskom v SR s pre- a postgraduálnym doškoľovaním lekárov a sestier. Zameriava sa na mikrochirurgiu nervového systému, najmä sellárnej oblasti (endokrino-neurochirurgia) a cievnu mikroneurochirurgiu, stereotaxiu. Veľkú renesanciu na modernej báze zaznamenáva spinálna neurochirurgia (hrudné platničky, tumory chrbtice a miechy, dekompresívno-stabilizačné operácie na celej chrbtici). S obrovskými ťažkosťami napriek pomerom sa pomaly uplatňuje a rozvíja endovaskulárna intervenčná neurochirurgia a miniinvazívna endoskopická neurochirurgia mozgu a chrbtice. Je blízka perspektíva aplikácie navigovanej neurochirurgie (BrainLaB). Pokračuje aktualizovaná detská neurochirurgia; detskí pacienti sú hospitalizovaní v susednej DFNsP. Rozvíja sa moderná neurochirurgia nestíšiteľnej bolesti. Prehlbuje sa trend multidisciplinárnych zákrokov operačnými skupinami zloženými z neurochirurga, stomatochirurga, ORL, oftalmológa, plastického chirurga, hrudného chirurga a všeobecného chirurga, traumatológa a ortopéda. Ako jediné zo slovenských NCH pracovísk je zahrnuté do medzinárodnej štúdie liečby ťažkých kraniocerebrálnych poranení.

14 lekárov (9 neurochirurgov, 5 v špecializačnej príprave)

40 sestier

5 zdravotníckych asistentov

17 ošetrovateľov (sanitárov, sanitárok)

52 lôžok, z toho 6 lôžok JIS (3 prístroje na UPV)

3 operačné sály (3 operačné mikroskopy, 2 prístroje pre neuronavigáciu – jeden aj pre spinálnu, neurochirurgický endoskop, prístroj na registráciu EMG a evokovaných potenciálov, ultrasonograf s TCD a peroperačným mikrodoplerom, „water jet“, ultrazvuková odsávačka

 

INTERDISCIPLINÁRNA SPOLUPRÁCA

 

KLINIKA ANESTEZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

KAIM DFN

RÁDIOLOGICKÁ KLINIKA

II. NEUROLOGICKÁ KLINIKA

ENDOKRINOLOGICKÉ ODDELENIE INTERNEJ KLINIKY

KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRUGIE

ODDELENIE PET OÚ SV. ALŽBETY

I. ORL KLINIKA

I. OFTALMOLOGICKÁ KLINIKA

KLINIKA MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE

ORTOPEDICKÁ KLINIKA

KLINIKA HRUDNEJ CHIRURGIE

KLINIKA PLASTICKEJ CHIRURGIE

INTERVENČNÁ RÁDIOLÓGIA – MARTIN, HRADEC KRÁLOVÉ

 
*Adresa:

   Univerzitná nemocnica
   Bratislava
   Nemocnica ak. L. Dérera
   Limbová 5
   833 05 Bratislava, Kramáre
   Tel.: +421-2-59 542 532
   E- Mail:  
   NKCH
@kramare.fnspba.sk 
    

*Kde nás nájdete

 Vedenie kliniky:

 Prednosta:
 Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
 
 Primár :
 MUDr. Róbert Illéš

 
 Na úvodnú stránku

 (c) 2010  Univerzitná nemocnica Bratislava, IČO: 31813861, DIČ: 2021700549, IČ DPH: SK 2021700549
 | Úvod | Kontakt | Webmaster |